Egen buss
Hotel
Tallinn
Riga
Vilnius
Aktiviteter
  Guidning
Studiebesök
Restauranger
Spa
Att ta sig runt
Kul & Kuriosa
 
   
 
 

Lettlands historia

   

 

Den romerske historieskrivaren Tacitus skrev på 100-talet e Kr om aisterna, ett baltiskt jordbrukande och fruktodlande folk som samlade bärnsten. Vikingar drev handel utmed de lettiska floderna från Östersjön ner till Konstantinopel och
Svarta havet. Tyska korsriddare drog från 1100-talet fram utefter den baltiska kusten. Riga grundades av tyskarna 1201 och blev 1282 en Hansastad. Området kom under svensk kontroll på 1600-talet. Efter det stora nordiska kriget 1721 blev det en del av det ryska väldet, som kontrollerade de baltiska provinserna fram till den lettiska självständigheten 1918.

Efter århundraden av ockupation startade på 1860-talet en lettisk nationaliströrelse. En anledning var myndigheternas förryskningspolitik, som ledde till att lettiska förbjöds som undervisningsspråk i folkskolan.
Vid revolutionen i Ryssland 1905 gjorde letterna uppror både mot det ryska förtrycket och mot den balttyska adeln. Man krävde territoriell självständighet, men upproret slogs ner. 1922 fick Lettland självständighet och en demokratisk
författning.

Sovjetunionen ockuperade Lettland 1940. 1941-1944 var landet under tysk ockupation. På order av Adolf Hitler bildades ett lettiskt SS-förband, som deltog i nazisternas judeutrotning, och av 90 000 judar överlevde endast några
tusen. Ett nytt Sovjetstyre inleddes 1944. Handel och industri förstatligades, jordbruket kollektiviserades. Under en tioårsperiod dödades, deporterades eller fängslades minst 120 000 människor.

Efter kriget genomfördes en hård förryskning, bland annat genom en stor rysk invandring. Under 1970- och 80-talen växte oppositionen och 1989 hölls massdemonstrationer mot Sovjetmakten. Invånarna i de baltiska staterna bildade en mänsklig kedja från Tallinn till Vilnius med krav på frihet och oberoende.

Samtidigt med Estland och Litauen blev Lettland självständigt 1991.

(Källa GP 2004-03-08)