Egen buss
Hotel
Tallinn
Riga
Vilnius
Aktiviteter
  Guidning
Studiebesök
Restauranger
Spa
Att ta sig runt
Kul & Kuriosa
 
   
 
 

Historia

   

Estländare har bebott denna lilla del av Baltikum sedan uppskattningsvis 2500 år f.Kr. vilket gör dem till de längst bofasta av de Europeiska folken. Beroende på Estlands strategiska läge som en länk mellan öst och väst, har det var högt eftertraktat genom åren av rovlystna kungar och erövrare.

I 1200-talets början var Estland underkuvat den Tyska orden. Deras borgar finns fortfarande utspridda på landsbygden i olika tillstånd av spöklikt förfall. Från 1285 var Tallinn en del av Hansaunionen. Handeln dominerades av de Tyska köpmansfamiljerna som slagits sig ned där och på varandra följande tyska generationer byggde sina herrgårdar över hela landet.

Men tyskarna var bara de första i raden av erövrare. Danskar, svenskar, polacker och ryssar svepte alla över Estland, de satt upp sina på varandra följande regimer, befäste sina städer och borgar och skeppade sina varor genom Estlands hamnar.

Under 1800-talets senare del uppstod en kraftfull estnisk nationalistisk rörelse. Slutligen, den 24:e Februari 1918, förklarade Estland sin självständighet. Dock blev perioden av självständighet kortvarig och Estland införlivades 1940 med våld till Sovjetunionen. Men under 1991 hävdade estländarna återigen sin självständighet och bröt på ett fredligt sätt sig ur Sovjetunionen.